Thông báo về việc mở Văn phòng làm việc, giao dịch tại TP Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH

CÔNG NGHỆ Y HỌC ĐỨC CHI

Số: 283/TB-VPMN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2019.

THÔNG BÁO

Về việc mở Văn phòng làm việc, giao dịch tại TP.HCM

Công ty TNHH Công nghệ Y học Đức Chi

 

Kính gửi: Qúy khách hàng, Qúy đối tác

 

Công ty TNHH Công Nghệ Y Học Đức Chi xin gửi lời chào trân trọng và cảm ơn Qúy khách hàng, Qúy đối tác đã tin tưởng đồng hành cùng chúng tôi trong suốt thời gian qua. 

Do nhu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh và để đáp ứng thời gian phục vụ quý khách hàng tại khu vực Miền Nam được nhanh chóng kịp thời, chúng tôi xin trân trọng thông báo về việc mở Văn phòng làm việc, giao dịch tại Tp.Hồ Chí Minh như sau:

Địa chỉ văn phòng: Tầng 8 – Tòa nhà Golden King – Số 15 Nguyễn Lương Bằng -       P. Tân Phú – Quận 7 – TP. Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 024.3259.5862

Email: sales@ducchimedtech.vn

Thời gian bắt đầu hoạt động: Từ 25/05/2019

Công ty TNHH Công Nghệ Y Học Đức Chi trân trọng thông báo đến các Quý khách hàng, Qúy đối tác biết để đảm bảo thuận tiện và nhanh chóng trong công tác giao dịch, làm việc và yêu cầu dịch vụ.

Trân trọng thông báo !

                                                                  Công ty TNHH Công Nghệ Y Học Đức Chi
                                                                    Giám đốc

 

Nơi nhận:      

- Qúy khách hàng, Đối tác

- Các phòng ban trong công ty.

- Website công ty

- Lưu KT, HC, DA

 
                                                                      

                                                                                                          Hoàng Anh Tuấn

 

  

minhhien.info
Tin công nghệ
Giải trí
Lập trình asp net - Ajax